Ogloszenia Ogloszenia Ogloszenia Ogloszenia Ogloszenia
Telefony

Historia:

Z dawnych dziejów naszej parafii...

Widok-elewacji-frontowej-od-strony-ul.-ks.-Brz__ski - 106x160Krótka historia Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryji Panny i św. Walentego, w Bielsku - Białej Lipniku.
Pierwsze wzmianki o Parafii w Lipniku sięgają do około 1330 roku. Parafia była położona na granicy ziemi krakowskiej i śląskiej, a jej południową granicę stanowiła rzeka Biała.
Obecny kościół parafialny budowany w latach 1880 do 1885 roku w
stylu noegotyckim, został poświęcony w 1885 roku. Powstał na miejscu poprzedniego kościoła, który spłonął w 1879 roku.